Osobní asistence s kompletní péčí o domácnost v Brně a okolí

Ladislava Bémová

Ladislava Bémová

Kvalifikovaný poskytovatel sociálních služeb
dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Cílem mojí práce je poskytovat pomoc či osobní asistenci osobám všech věkových kategorií, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení. Služby poskytuji s maximální flexibilitou, krátkodobě či dlouhodobě, dle momentálních potřeb, stavu a kondice klienta. Důraz je kladen na komplexní péči jak o klienta, tak o domácnost. Nově nabízím metodu bazální stimulace, která rozvíjí schopnost vnímání, komunikace a pohybu.

Příklady poskytovaných služeb

Cenu stanovuji dle individuální domluvy s klientem. Běžná cena je kolem 150 Kč za hodinu.

Kontakt

Kontakt

Ladislava Bémová
Dukelská 805
Kuřim - Podlesí
664 34

Tel.: 776 058 764
Email: info@osobniasistence-brno.cz
IČO: 72512849